Nieuwe zorgaanbieders

In Nederland vinden we de kwaliteit van de zorg erg belangrijk. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ i.o.) houdt toezicht op de kwaliteit van de zorg binnen een groot deel van het zorgveld. Wanneer u zich in het Handelsregister inschrijft en een code krijgt die in de categorie Gezondheidszorg en Welzijnszorg valt, krijgt u van de IGJ het verzoek de checklist nieuwe zorgaanbieders door te nemen en een vragenlijst op deze site in te vullen.

De checklist en vragenlijst

Via de eerste vragen in de vragenlijst wordt vastgesteld of u inderdaad een nieuwe zorgaanbieder bent en onder het toezicht van de IGJ valt. Dit is het geval als u zorg levert zoals omschreven in de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw). Op deze website vindt u hier meer informatie over.

De checklist geeft u inzicht in de onderwerpen die aan bod komen in de vragenlijst en in de diverse kwaliteitsaspecten waaraan een zorgaanbieder in Nederland moet voldoen. De checklist en de vragenlijst helpen ook bij de voorbereiding op een mogelijk bezoek van de inspectie.

Naar de checklist en de vragenlijst