Nieuwe zorgaanbieders

Voor alle nieuwe zorgaanbieders

 • De voorgenomen startdatum van de zorgverlening
 • Het KvK-nummer en de handelsnaam zoals opgenomen in het handelsregister
 • Naam van de bestuurder en naam en e-mailadres van een contactpersoon
 • Op welke wijze de zorg bekostigd gaat worden
 • Er is een format voor de zorgdossiers aanwezig
 • Het is bekend of er voorbehouden en risicovolle handelingen gaan plaatsvinden
 • Er is een schriftelijk vastgelegde klachtenregeling
 • Er is kennis over de Wmg-eisen (administreren, declareren, registreren, aanleveren van informatie)

Extra voor zorgorganisaties met 2 zorgverleners of meer

 • De adresgegevens van eventuele andere uitvoeringslocaties, naast de in het handelsregister geregistreerde locaties.
 • Het is bekend of de zorg op basis van Persoonsgebonden Budget (PGB) wordt gefinancierd
 • Welke vormen/categorieën van zorg er gaan worden verleend
 • Op welke doelgroep(en) de zorg de zorg gaat worden verleend
 • Aan welk soort cliënten geen zorg gaat worden geleverd (uitsluitingcriteria).
 • De verwachte formatie uitgedrukt in fte`s voor het eerste half jaar
 • De noodzakelijke zaken met betrekking tot het personeel en de bekwaamheid van het personeel zijn aanwezig of geregeld
 • Voor BIG-geregistreerden die voorbehouden en risicovolle handelingen uitvoeren is er beleid t.a.v. toetsing van de bekwaamheid van deze medewerkers
 • De KvK-nummers van eventuele ZZP-ers of onderaannemers zijn aanwezig
 • Met ZZP-ers of onderaannemers zijn schriftelijke afspraken over kwaliteit van de zorg gemaakt.
 • Er is een kwaliteitssysteem opgesteld en ingericht.
 • Er is schriftelijk vastgelegd beleid met betrekking tot vrijheidsbeperking van cliënten.
 • Er is schriftelijk vastgelegd beleid over het melden van huiselijk geweld/kindermishandeling

Extra voor aanbieders van Wlz-of Zvw-zorg

 • Er is een schriftelijk vastgelegd medicatiebeleid
 • Er is schriftelijk vastgelegd beleid voor de inrichting van cliëntmedezeggenschap

Extra voor aanbieders van WLZ-zorg

 • Er is vastgesteld wat de ‘Hoogste’ zorgzwaarte van de cliënten gaat zijn
 • Een inschatting van de verwachte aantallen cliënten per maand
 • Er is een format voor het zorgplan