Nieuwe zorgaanbieders

Privacy en persoonsgegevens

Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een persoon. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt eisen aan de verwerking van persoonsgegevens door de overheid.

Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn. Daarnaast zijn er ook bijzondere persoonsgegevens zoals medische gegevens, gegevens over etniciteit, gegevens over politieke gezindheid, strafrechtelijke gegevens, en gegevens over seksuele geaardheid.

Daar waar persoonsgegevens verwerkt worden, staat precies vermeld welke gegevens voor welke doeleinden gebruikt worden. De Rijksoverheid gebruikt persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Voor de verwerking van bijzondere persoonsgegevens gelden zwaardere eisen dan voor algemene persoonsgegevens.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies voor webstatistieken en onderzoek om daarmee inzicht te verkrijgen hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Deze 'analytics cookies' bevatten een (uniek) nummer. Ze bevatten geen persoonsgegevens.

De website kan deze cookies niet gebruiken om u persoonlijk te herkennen. Ook kunnen cookies niet worden gebruikt om u op andere websites te herkennen. De verzamelde anonieme gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan voor verbetering van de website en niet aan derden ter beschikking gesteld.