Nieuwe zorgaanbieders

Niet elke nieuwe zorgaanbieder en niet elke vorm van ‘zorg’ valt onder de Wkkgz en daarmee onder de doelgroep van deze vragenlijst. Op deze pagina vindt u informatie die u kan helpen bij het bepalen of u onder de Wkkgz valt en daarmee onder het toezicht van de IGJ valt.

Niet op u van toepassing?

Is uw conclusie dat u niet onder de Wkkgz valt, vult u dan toch de vragenlijst toch in. U voorkomt daarmee dat u herinneringsbrieven ontvangt. Via uw antwoorden op de eerste paar vragen wordt ook voor de Inspectie duidelijk dat u niet onder de Wkkgz valt. Uw gegevens worden daarna verwijderd

Voor wie wel?

De Wkkgz en deze vragenlijst zijn van toepassing op zorgaanbieders die zorg leveren die onder Zorgverzekeringswet (Zvw) valt of onder de Wet langdurieg zorg (WLZ). Denk aan verpleeghuizen, ziekenhuizen, thuiszorg, zorgboerderijen, (G)GZ instellingen, huisartsen en fysiotherapeuten. Ook bedrijfsartsen en verzekeringsartsen die de gezondheidstoestand van cliënten beoordelen of cliënten medisch begeleiden, vallen onder de wet. De wet geldt voor zowel zorginstellingen als zelfstandige beroepsbeoefenaren, zoals zzp’ers.

De wet geldt ook voor veel aanbieders van cosmetische behandelingen. Uitzondering hierop zijn schoonheidsspecialisten en visagisten die alleen behandelingen uitvoeren als het reinigen van de huid en het aanbrengen van huidverzorgende crèmes of niet-permanente make-up en wanneer zij middelen gebruiken die de gezondheid van de cliënt niet schaden.

Daarnaast geldt de wet ook voor aanbieders van alternatieve geneeswijzen.

Brochure met zelftest

In de brochure ‘Val ik onder Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg’ kunt u een zelftest doorlopen om vast te stellen of uw organisatie onder de Wkkgz valt

Voor wie geldt de wet niet?

De wet geldt niet voor zorg en ondersteuning uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en jeugdhulp (Jeugdwet).