Nieuwe zorgaanbieders

Vragenlijst nieuwe zorgaanbieders

Deze vragenlijst is bedoeld voor nieuwe zorgaanbieders die onder het toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) vallen. Het kan zijn dat u bent aangeschreven door de IGZ om de vragenlijst in te vullen, maar dat u geen nieuwe zorgaanbieder bent. Dit wordt na het beantwoorden van de eerste vragen duidelijk.

De vragen gaan onder andere over de zorg die u gaat verlenen en de maatregelen die u heeft genomen om te zorgen dat de kwaliteit van de zorg bij de start al op peil is.

LET OP:

  • Op dit moment kan de beantwoording van vragen nog niet tijdelijk worden bewaard. Dat betekent dat u de vragenlijst in één keer moet invullen.
  • Om de vragen te kunnen beantwoorden moet u een aantal gegevens paraat hebben. Lees voordat u start eerst de checklist bij de vragenlijst.
  • Hulp nodig bij het invullen? Klik op het vraagteken naast de vraag om de toelichting te lezen.

Heeft u de checklist gelezen? START de vragenlijst.

Waarom deze vragenlijst?

Aan de hand van de antwoorden die u geeft, maakt de Inspectie voor de gezondheidszorg een risico-inschatting ten behoeve van haar toezicht op nieuwe zorgaanbieders. Voor uzelf is de vragenlijst een hulpmiddel; bij de beantwoording van de vragen krijgt u informatie over de (kwaliteits)eisen waaraan u vanaf de start van de zorgverlening moet voldoen.

Na afloop van de vragenlijst

Na het invullen van de vragenlijst ontvangt u een bevestiging dat u de vragenlijst heeft ingevuld. Tijdens het invullen van de vragenlijst heeft u misschien geconstateerd dat u nog niet aan alle wet- en regelgeving voldoet.

U moet deze zaken op orde brengen alvorens u tot uitvoeren van de zorg over kunt gaan.

Afhankelijk van het type zorg, bezoekt de IGZ nieuwe zorginstellingen binnen 4 weken tot 6 maanden na de start. Zorgaanbieders die zorg leveren waaraan hoge risico’s zijn verbonden, worden binnen 4 weken na de start van de zorgverlening bezocht.

Deze vragenlijst is een gezamenlijk product van het CIBG en de Inspectie voor de Gezondheidszorg.